Category - व्यंग्य

गन्गन्तन्त्र

धेरै दिन भो, झटारो प्रहार नभएको । देशमा शायद गणतंत्र नामक...