Author - Krishna Thapa

एकदिन

एकदिन खसेको हुनेछ धरतीमा साँझको आँचल छाएको हुनेछ जूनको...