पुरानो डुंगा पानीको छाल

पुरानो डुंगा पानीको छाल पार गरूँ कसरी
उनी छिन पारी तरेर लौन भेटुँ म कसरी …?

शिर्षक – ‘मछुवारीको गीत’
मेडियम – पानीरंग
साइज – ४२ * ३२ सेन्टिमिटर
© कृष्णपक्ष

21 Comments

Leave a Comment